Zorgvisie

Binnen de KBK-scholengemeenschap dragen we zorg voor de ontplooiing en de ontwikkeling van elk kind vanuit de pedagogie van de hoop en het geduld en het geloof in de groeimogelijkheden. We baseren ons hiervoor op het vademecum zorg van het katholiek basisonderwijs. Hierin is de leidraad het zorgcontinuüm en het handelingsgericht werken.

Om tegemoet te komen aan een snel evoluerende maatschappij stellen we ons onderwijs voortdurend in vraag met als doel alle kinderen met hun specifieke talenten en beperkingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de complexe wereld waarin we leven.
We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor kinderen, ouders en andere betrokkenen voelen dat ze steeds bij iemand terecht kunnen.

Om deze samenwerking rond zorg te versterken komen de zorgcoördinatoren binnen de Zorgzame School maandelijks samen onder leiding van de directeur die verantwoordelijk is voor de zorg binnen de scholengemeenschap om het levenslang leren te versterken.

Daar is er

 • ruimte voor overleg
  o Onderwijsvernieuwingen die met zorg te maken hebben, bespreken en opvolgen
  o Expertise delen en deskundigheid stimuleren
  o Reflecteren over concrete vragen met betrekking tot de zorgwerking
  o Zorgvragen die zich frequent herhalen structureel bekijken
  o Zicht krijgen op de aanwezige materialen binnen de zorg en deze delen met elkaar
  o Casussen bespreken
  o …
 • tijd om te delen
  o Praktische zaken uitwisselen
  o Gevolgde vorming delen
  o Good-practice bespreken en vasthouden
  o …
 • de mogelijkheid tot het uitbouwen van een netwerk

Elke school binnen KBK legt zijn eigen accenten in de schooleigen zorgvisie.