Privacy

Deze website wordt beheerd door Vzw KBK, Plein 9 te 8500 KORTRIJK.
Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met privacy binnen VZW KBK kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres :

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vzw KBK vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Vzw KBK aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Vzw KBK verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Vzw KBK of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten wilt ontvangen, of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrieven, formulieren om contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer,) mee te delen.
Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Vzw KBK ze behandelen in overeenstemming met het privacybeleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
U garandeert dat de gegevens die u aan Vzw KBK meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Vzw KBK mee te delen.
Vzw KBK kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.
Vzw KBK zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in onze Privacy Kennisgeving.
De persoonsgegevens die Vzw KBK verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.
Alleen bepaalde personen in dienst van Vzw KBK, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Vzw KBK een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
Doel van de verwerking
Vzw KBK verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd.
U kan ook ten alle tijde uw gegevens laten wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat van de school of scholengemeenschap.
Update van deze privacyverklaring
Vzw KBK kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van of wijzigingen in de privacywetgeving.