Stage

Alle communicatie aangaande stages verloopt via onze mentoren.  Mogen wij u uitdrukkelijk verzoeken géén contact op te nemen met de schoolsecretariaten. Enkel indien u stage wenst te lopen als secretariaatsmedewerker, vragen wij u de scholen zelf aan te schrijven.

Stagiairs

De inschrijvingsdagen voor stagiairs 2021-2022 vinden plaats op maandag 6 en vrijdag 17 september. 

Met onderstaande link kunt u zich als stagiair hiervoor aanmelden. Als uw afspraak per email wordt bevestigd, kunt u op het aangegeven tijdstip langskomen voor de aanvraag van één of maximaal 2 stages.

Via het inschrijvingsformulier kunt u zien welke stageplaatsen nog beschikbaar zijn voor het schooljaar 2021-2022.  Gelieve dus goed te kijken of uw gewenste stageplaats nog beschikbaar is voor u een aanvraag indient.

Kleuter Klik hier

Lager Klik hier

Stagecoördinatoren

Stagecoördinatoren van middelbare en hogescholen kunnen ons rechtstreeks contacteren via mail:

mentor kleuter en kinderzorg : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mentor lager en bijzondere leermeesters: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.